Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3)

Thumbnail movie

Mô tả: Thời kỳ Nam Bắc triều, chiến loạn liên miên. Có một vị cao nhân ngộ đạo, tên Cơ Thần Quang, quyết tâm xa lánh hồng trần, quy y Phật môn. Cơ Thần Quang đã quỳ trong tuyết 3 ngày 3 đêm, Đạt Ma phương trượng vẫn nhất quyết không thâu nhận, chỉ bảo rằng, trừ phi trời đổ tuyết hồng. Cơ Thần Quang quyết tâm xuất gia đã chặt đứt cánh tay trái của mình, quả nhiên trời toại lòng, tuyết hồng đã rơi. Đạt Ma vì cảm kích lòng thành nên đã thâu nhận, đặt pháp danh là Tuệ Khả, 15 năm sau Tuệ Khả trở thành đại phương trượng Thiếu Lâm, Tuệ Khả phương trượng tĩnh tâm thanh tu, từ chối cả lời mời tiến cung thuyết pháp của Thái hậu. Lạc Dương Vương Cao Kỳ và Phương trượng là bạn cũ, khi cùng đánh cờ, Tuệ Khả đã nói, thế sự nhiễu nhương, đệ tử môn đồ muốn tịnh tâm thật khó. Lạc Dương Vương lại bảo, triều đình lại ra lệnh tiến cung mỹ nữ, đề ra hàng loạt quy định mới, luật thuế mới, cái giàu có, xa hoa ngày càng tập trung ở hậu cung, chiến loạn thì nhiều, trong thiên hạ ai có thể ngồi yên mà hưởng lạc?

Xem phim

Ảnh Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3)

Bình luận


Xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) vietsub, phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3), xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) hd online, xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) online, xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) trực tuyến, xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) nhanh nhất, xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) online, xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) full hd, xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) leak, xem phim Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) lậu, phim4m, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) phim4m, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) motchill, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) dongphim, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) motphim, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) phimmoi, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) vieon, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) keeng, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) bilutv, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) biphim, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) hdvip, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) hayghe, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tvhay, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) zingtv, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) fptplay, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) 2vn, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) luotphim, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) dongphym, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) fullphim, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) phephim, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) vtvgiaitri, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) lồng tiếng, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) thuyết minh, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập cuối, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 1, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 2, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 3, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 4, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 5, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 6, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 7, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 8, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 9, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 10, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 11, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 12, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 13, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 14, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 15, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 16, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 17, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 18, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 19, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 20, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 21, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 22, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 23, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 24, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 25, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 26, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 27, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 28, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 29, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 30, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 31, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 32, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 33, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 34, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 35, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 36, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 37, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 38, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 39, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 40, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 41, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 42, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 43, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 44, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 45, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 46, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 47, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 48, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 49, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 50, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 51, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 52, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 53, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 54, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 55, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 56, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 57, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 58, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 59, Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ (Phần 3) tập 60